Forord

Kommunen har i samarbejde med Holbæk Forsyning A/S og andre berørte parter gennemført en varmeplanlægning for hele kommunen. Målet er at opnå en fornuftig udfasning af brugen af fossile brændsler i varmeforsyningen inden 2035 og at danne beslutningsgrundlag for fremtidens detailplanlægning af nye varmeløsninger i kommunen. Målet er således en varmeforsyning, som spiller godt sammen med det øvrige energisystem, og som bygger på de bedste erfaringer og nyeste teknologier. Strategien handler således om de konkrete tiltag på kort sigt og skitserer, hvad der skal arbejdes med for at opnå målet frem til 2035.

Holbæk har en unik mulighed for at vise, hvordan fremtidens fossilfrie varmeforsyning kan se ud, fordi vi ikke er bundet af et eksisterende fjernvarmesystem udviklet årtier tilbage. Et fremtidigt fjernvarmesystem kan således designes til fremtidens energiforbrug og energisystem, så Holbæk kan springe direkte til fremtidens energisystem, når tiden er til det.
Den strategiske varmeplan er et værktøj til borgere, politikere og erhvervsliv i Holbæk i opgaven med at skabe fremtidens fossilfri, fleksible og bæredygtige varmeforsyning. Holbæk Kommune og Forsyningen ønsker med den strategiske varmeplan i fællesskab at fremhæve de konkrete fornuftige løsninger for omstilling af varmeforsyningen i de enkelte områder i kommunen – Holbæk by, de mindre byer og i det åbne land.

Kommunen og Holbæk Forsyning A/S ønsker med dette arbejde at skabe en fælles forståelse hos borgere og øvrige aktører for planen og at støtte op, også der hvor vi ikke har en direkte indflydelse på gennemførelsen. Vi vil medvirke til at skubbe på, hvor det er muligt, og også tage initiativ til at påvirke rammerne eller aktørerne, hvis det bliver nødvendigt. Det er jo langt hen ad vejen borgerne og virksomhederne i kommunen, der skal gennemføre og ikke mindst investere i de nye teknologiske løsninger.

En meget stor del af borgerne i Holbæk Kommune vil som følge af varmeplanen over de næste 20 år opleve en betydelig omstilling i deres varmeforsyning – enten i form af nyt varmeanlæg, nyt brændsel eller begge dele. Dette sker, samtidig med at Holbæk Kommune forandrer sig over tid og vokser og tiltrække flere nye borgere og erhverv.

Med venlig hilsen


John Harpøth

Hvordan skal denne plan læses?

Den strategiske varmeplan er bygget op, således at den første del giver et overblik over ”varmelandskabet” i Holbæk Kommune, som det er nu og sandsynligvis vil udvikle sig, hvis der ikke tages yderligere initiativer lokalt. Dernæst illustreres effekten af gennemførelse af en række forskellige tiltag på energiforbrug, på udledning af drivhusgasser og nedbringelse af fossile brændsler til opvarmning.


Planen indeholder derudover en kort beskrivelse af de hovedemner og tiltag, som har været analyseret. Dette er præsenteret, således at hvert afsnit kan læses for sig – for Holbæk by, for de mindre byer, der har naturgas eller fjernvarme, for byerne uden naturgas, men med stor andel af oliefyr, og endelig boliger i det åbne land.

Varmeforsyningen til nyudstykninger udgør en særlig udfordring. Dette er beskrevet kort sidst i planen.

Vedtagelse

Strategisk varmeplan er vedtaget på byrådsmødet den 9. december 2015.

Strategisk varmeplan er udarbejdet af Holbæk Kommune.

Spørgsmål

Har du spørgsmål til Strategisk varmeplan, kan du kontakte Vækst og bæredygtighed, Plan og Åben Land på plan@holb.dk

Printevenlig udgave kan ses her