Tømningsordning

For at mindske forureningen med spildevand bliver alle bundfældningstanke i det åbne land tømt via en fælles kommunal tømningsordning. Ordningen gælder for alle ejendomme, som har private rensningsanlæg i form af septiktanke, trixtanke eller lignende bundfældningstanke, og gælder både helårsbeboelse og sommerhuse.

For samletanke gælder ligeledes en obligatorisk tømningsordning.

Regulativet for tømning af bundfældningstanke og samletanke kan ses på forsyningens hjemmeside: Regulativ og betalingsregler

For aktuelle priser henvises til det gældende takstblad.

Tømningsordningen skal økonomisk hvile i sig selv og taksten godkendes/legaliseres af byrådet for et år ad gangen.