Ret og pligt

På de følgende sider kan du læse mere om dine rettigheder og pligter som grundejer, uanset om din ejendom er kloakeret eller ligger i det åbne land.

Ny mulighed for afdragsordning til kloakudgifter

Har du modtaget et varsel eller et påbud om tilslutning til offentlig kloak eller påbud om forbedret spildevandsrensning i det åbne land? Og har du problemer med at finansiere et tilslutningsbidrag og/eller det nødvendige kloakarbejde på din egen grund?

Du har nu mulighed for at søge om en afdragsordning og kan læse mere om dette på holbaek.dk eller forsyningens hjemmeside.