Indledning

Velkommen til Holbæk Kommmunes digitale spildevandsplan 2016-2020.

Her kan du få overblik over den eksisterende og planlagte spildevandshåndtering i Holbæk Kommune og rammerne for håndteringen af spildevandet i kommunen.

Planen er politikernes overblik over kommunens håndtering af spildevand, og grundlaget for kommunens administration af spildevandsområdet.
Det er samtidig hensigten, at alle i kommunen gennem planen skal kunne orientere sig om deres egne forhold for så vidt angår eksisterende og fremtidige spildevandsforhold.

I spildevandsplanen beskrives de eksisterende forhold og de kommende års aktiviteter, for følgende områder:

Som grundejer kan du desuden få et overblik over rettigheder og pligter uanset om din ejendom ligger i det åbne land eller er kloakeret.

3 forsyninger bliver til 1 forsyning

Ved årsskiftet 2016 sammenlægges forsyningerne i Holbæk, Roskilde og Lejre og den nye forsyning får navnet ”FORS”. Dette sker for at opnå synergier i den fremtidige drift og ved nye investeringer, men også for at blive endnu bedre til at samarbejde med det lokale erhvervsliv, samt udvikle nye miljøteknologier.