Planstrategi 2019

Om Planstrategi 2019

Planstrategi 2019 fastlægger rammen for den overordnede og langsigtede strategi for udviklingen i Holbæk Kommune. Den beskriver de kommende års udvikling af kommunen og fungerer som afsæt for den efterfølgende kommuneplanrevision. De overordnede strategiske pejlemærker i forhold til den fysiske planlægning og arealanvendelsen i kommunen fastlægges i planstrategien.

Download

Hent PDF af planen her.

Vedtagelse

Planstrategi 2019 blev endelig godkendt af Kommunalbestyrelsen den 19. juni 2019.

Spørgsmål

Har du spørgsmål til Planstrategien kan du kontakte Holbæk Kommune, Plan og Byg på plan@holb.dk