Rumlige forhold

Skala: Middel
Rumlig afgrænsning: Åbent
Kompleksitet: Blandet
Struktur: Middel
Visuel uro: Middel roligt
Støj: Stille

Der er kun få rumskabende elementer i selve området, men naboområdernes struktur skaber rumafgrænsningen, hvilket især ses mod nord. Dog danner Østrup Skov en klar grænse mod sydøst.

Helheder og enkeltelementer

Natruarealer og skove
Østrup skov i den sydlige del af området.

Kulturhistoriske helheder
Den centrale del af Undløse omkring kirken.

Byudvikling mv.
Undløse breder sig mod syd og øst.