Delområder

27.01 Østrup
Delområdet fremstår ligesom hele område 27 som et meget åbent landbrugsland. Omkring Østrup ses en meget tydelig struktur fra stjerneudskiftningen og der er stort set ingen fritliggende gårde udenfor landsbyen.

27.02 Undløse bro
Delområdet er præget af en tættere struktur med NKT, som det dominerende og store element suppleret af mindre ejendomme og tættere beplantning.