Delområder

21.01 Brokøb Overdrev
Området adskiller sig fra det øvrige område 21 ved at være mere bevokset og mere lukket. En stor del af delområdet er Vinskoven, som lukker sig om sig selv.

Området er præget af mindre ejendomme, der for det meste er hobbybrug og lystejendomme.

Jordbunden er tilsyneladende mere sandet, og der har derfor været gravet en del grus i området. En af disse råstofgrave er benyttet som losseplads, Skellingsted Fyldplads. Andre råstofgrave henligger uden at være blevet efterbehandlet. De fremstår som tydelige gravede områder, men indeholder en fin flora tilknyttet tørre lokaliteter. Som følge af bevoksningerne, så skæmmer de ikke landskabet.