Geologi og jordbund

Moræneladskab med randmoræne og dødisrelief.

Terræn

Området er stærkt kuperet. Mod vest domineres det af en randmoræne og store bakker. Mod øst, er området mere småbakket, men fortsat meget kuperet.

Vandelementer

Området afgrænses mod vest af Åmose Å og mod nordvest af Skarresø. I den centrale del af området findes mange afdrænede moser mellem bakkerne. Omkring Dønnerup Gods er der flere mindre søer.