Delområder

20.01 Åmose Å
Ådalen omkring Åmose Å adskiller sig ved at være et smalt lavtliggende areal med enge og våde områder. Bortset fra en strækning umiddelbart nord for Bromølle Kro, hvor åen er rørlagt. Området har en markant kulturhistorisk betydning på grund af de mange vandmøller og kroen.

20.02 Dønnerup Gods
Dønnerup Gods og det omrkingliggende herregårdslandskab domineret af skove og få åbne dyrkede arealer danner et delområde, som er bemærkelsesværdigt fattigt på bebyggelse.

20.03 Råbjerg - Katrinebjerg
Den østlige og nordøstlige del af området er præget af spredt bebyggelse og mange, specielt mindre, landejendomme. Der er mange mindre plantninger i delområdet, men det fremstår mere åbent end resten af område 20. Der er ingen klar grænse mellem delområet og område 21 Skamstrup, som ligger øst for herfor.