Kommunikation

Holbæk Kommune lægger vægt på nærdemokrati og borgerinddragelse. Klimatilpasning er i høj grad et anliggende, der har en konkret og væsentlig betydning for Kommunens borgere. Imidlertid valgte kommunen at overholde kravet fra Folketinget om, at klimatilpasningsplanen skulle være udarbejdet og vedtaget i 2013. Derfor skete borgerinddragelsen først i den 8 ugers høringsperiode, hvor klimatilpasnings- og risikokort var blevet udarbejdet og kunne danne udgangspunkt for diskussionerne.