Hensigtserklæring og samarbejde

Den 6. december 2012 blev den fælles hensigtserklæring om et fremadrettet samarbejde mellem Holbæk Kommune og Holbæk Forsyning underskrevet.

Resultatet af dette samarbejde er bl.a. denne fælles klimatilpasningsplan, som danner grundlaget for klimatilpasningsindsatsen i Holbæk Kommune i de kommende år.

I løbet af 2012 og 2013, har projektgruppen ”Klimatilpasningsgruppen” været tovholder på hele klimatilpasningsplanen og med hjælp fra rådgiver sørget for at der er fremdrift i projektet. Projektgruppen har undervejs haft ansvaret for at sikre beslutningsgrundlaget for beslutning i styregruppen.

Der har ligeledes været nedsat følgende ad hoc arbejdsgrupper bestående af ressourcepersoner fra Forsyning og Kommunen:

  • Handleplansgruppe
  • Værdisætnings- og prioriteringsgruppe
  • Servicemål og miljømålsgruppe
  • Fysisk indsatsgruppe

Ad hoc arbejdsgruppernes opgave har været, at kvalificere arbejdet med de forskellige dele i klimatilpasningsplanen, således at de nødvendige informationer er blevet samlet sammen til drøftelser i projektgruppen.

Styregruppen og projektgruppen fortsætter deres arbejde med klimatilpasning efter denne plans vedtagelse. Som nævnt er der tale om et område i hurtig udvikling, hvor det er nødvendigt løbende at vurdere indsatsen i forhold til den nyeste viden.