Dialog, samarbejde og information

Klimatilpasningsplanen er blevet til i et samarbejde mellem Holbæk Kommune og Holbæk Forsyning A/S.

I 2012 blev der nedsat en styregruppe med repræsentanter fra forsyningsselskabets og kommunens bestyrelse hhv. direktion, samt en fælles projektgruppe kaldet ”klimatilpasningsgruppen” med deltagelse af medarbejdere fra både forvaltning og forsyning .

Fremadrettet er styregruppens opgave at fastlægge rammer, indsatser og målsætninger for arbejdet i projektgruppen.

I 2012 er der afholdt to workshops med deltagere fra både styregruppe og projektgruppe for at kick starte arbejdet med klimatilpasning og få skabt et fælles referencegrundlag i Holbæk Kommune.

På de to workshops har der været en god og konstruktiv dialog om nyeste lovgivning, datagrundlag, beregningsmetoder, prioritering, værdikortlægning og højt prioriterede værdier, samt forslag til klimatilpasningsprojekter i Holbæk Kommune. Sidst men ikke mindst, er der blevet lavet en fælles hensigtserklæring om samarbejde om klimatilpasning mellem Holbæk Forsyning og Holbæk Kommune.