Værdikort

Når klimatilpasningsindsatsen skal prioriteres er det nødvendigt, at Byrådet har et overblik over, hvilke værdier vi har i kommunen og hvilke værdier, som trues af oversvømmelser. Holbæk Kommune har benyttet sig af det værdikort, som Staten har stillet til rådighed for Kommunernes arbejde med klimatilpasning. Værdikortet viser ejendoms-værdierne udtrukket fra BBR i et 100 * 100 m net.

Holbæk kommune har udpeget en række lokalt prioriterede værdier, ud over ejendomsværdien. Er der f.eks. nogle samfundsmæssige konsekvenser, som overstiger den ejendomsmæssige værdi af bygninger med mere? Det kan f.eks. være de samfundsmæssige konsekvenser af, at et sygehus, infrastruktur eller andet oversvømmes. Derfor er der sket en udpegning af vigtige lokale værdier og interesseområder i Holbæk Kommune. De udpegede lokale værdier og opmærksomhedspunkter er som følger:

  • Infrastruktur: vandløbskrydsninger af veje og jernebaner, lavtliggende veje, jernbanestrækninger, højvandslukker, Tempelkrogen (motorvej), tunneller, landkanalen Svinninge Audebo.
  • Forsyning: kildepladser, rensningsanlæg, kystnære pumpestationer (hæv styreskabet), hoved pumpestationer, varmeværkerne i St. Merløse og Jyderup, vindmøller i Lammefjorden, beredskabets bygninger og materielgården, 4 Falck stationer, SEAS NVE, IT (kommunale servere).
  • Rekreativ/kultur og Fritid: Museumsarkivet i Ugerløse, kirker, kulturmiljøer, fredede bygninger, Holbæk Arena, Nyvangen
  • Miljøskader: tankstationerne, Strandmøllen, (gasproduktions virksomhed på Roskildevej), 2 brændstoflagre (FDO, forsvarets), store husdyrbrug (forureningseffekt+ dyrevelfærd), saltlager
  • Natur og landskab: Lammefjorden, Åmosen
  • Virksomheder og arbejdspladser: Pharmacosmos, Megacenter 1, Megacenter 2, havnefronten
  • Institutioner og social- og sundhedsmæssige funktioner: sygehuset, institutioner, skoler, rådhuset