Risikokort

Inden klimatilpasningsindsatsen kan planlægges yderligere og indsatsen kan prioriteres i en handleplan, er der behov for at skabe et overblik over sammenhængen mellem oversvømmelser og værdier. Det er nemlig ikke muligt at gennemføre en klimatilpasning for hele Holbæk Kommune på én gang.

Dette gøres i risikokortet, hvor sandsynligheden for oversvømmelser og klimatilpasningskortets data for vanddybder kombineres med ejendomsværdierne. Når man har ejendomsværdien i et område på 100 * 100 m, hvor der er konstateret sandsynlighed for oversvømmelse, jf. beskrivelsen af klimatilpasningskortet, udarbejdes der en såkaldt skadesfunktion. Skadesfunktionen udtrykker, hvor stor en procentdel af ejendomsværdien, der erfaringsmæssigt sker skader for ved oversvømmelse af forskellig vanddybde. Ud fra dette og oversvømmelsens udbredelse beregnes den gennemsnitlige, årlige skadesomkostning.