Vision

I Holbæk Kommune satser vi på bæredygtig udvikling, fordi vi vil være med til at tage ansvar for fremtiden. Det betyder blandt andet, at vi ønsker at imødegå klimaforandringerne ved at udøve en helhedsorienteret og koordineret klimaindsats.

Vi ønsker, at indsatsen med at imødegå klimaforandringerne skal bruges bevidst til at skabe synergi til kommunens andre strategiske udviklingsområder. For eksempel skal vi indrette vores byer, så de bliver mere robuste over for vandstandsstigninger og ekstrem regn, samt indtænke rekreative elementer i løsningerne. Dette er med til at gøre Holbæk Kommune til et attraktivt sted at flytte hen og vores byer til gode steder at leve.

Klimatilpasning er et område, der går på tværs af rigtig mange sektorer og som har væsentlig betydning for borgere og virksomheder. Derfor ønsker Holbæk Kommune, at arbejdet med Klimatilpasning kommer til at ske i tæt dialog med borgerne, Forsyningen og erhvervslivet, samt andre offentlige myndigheder.