Langsigtede perspektiver

Klimaforandringerne begrænser sig ikke til et spørgsmål om øgede mængder nedbør og havspejlsstigninger. I fremtiden kommer vi også til at forholde os til klimaforandringerne i forhold til grundvand, temperaturstigninger og storme. De afledte konsekvenser heraf kan for eksempel være øget vækst af bakterier, som kan skabe udfordringer for sundhedsvæsenet, tørkeperioder, som kan skabe misvækst i landbruget og øgede skadesomkostninger på bygninger, der ikke er konstruerede til øget vindhastighed.

I Holbæk Kommune har vi i denne første planperiode fokuseret på konsekvenserne af ekstrem regn og stormflod/havspejlsstigninger. Årsagen hertil er, at det er indenfor disse områder, vi allerede har set eksempler på konsekvenserne af klimaforandringerne.

De næste generationer af klimatilpasningsplaner kommer sandsynligvis også til at indeholde indsatser, der imødegår nogle af de fremtidige konsekvenser, som beskrevet herover, for kun på den måde kan vi sikre en ægte bæredygtig udvikling i Holbæk Kommune.