Forord

Byrumsplan for Holbæk By blev udarbejdet i 2007 efter kommunesammenlægningen.

Kommunesammenlægningen har medført at Holbæk centrale bymidte nu i endnu højere grad skal være et attraktivt centrum for hele kommunen og for oplandet.

Det kræver en aktiv og fokuseret indsats på mange områder. Byrum og byliv er et vigtigt fokusområde, hvor Holbæk By kan styrke sin identitet som en fantastisk købstad ved vandet, Byrumsplanen tager fat på nogle af de væsentligste problemstillinger og byrum.

Download Byrumsplan for Holbæk By Her kan du downloade

Byrumsplan for Holbæk By

Vedtagelse

Spørgsmål

Har du spørgsmål til byrumsplan for Holbæk by kan du kontakte Vækst og Bæredygtighed, Plan og Byg på plan@holb.dk