Til forsiden
| Høringer og afgørelser | EAN, CVR & SE | Kontakt |
 
Naturgeografi
38 Stestrup Old Naturgeografi Kulturgeografi Rumlig analyse Delområder Landskabsvurdering Pdf af områdebeskrivelsen Næste

Du er her: Home Temaplaner Landskabsplan Find pĂĄ liste 38 Stestrup Old Naturgeografi

Geologi og jordbund

Området har karakter af at være et typiske morænelandskab med dødisrelief. Jordbunden består overvejende af sandblandet lerjord, omkring Svinevold/Stestrup Old findes et lille område med lerblandet sandjord.


Terræn

Terrænet er tydeligt kuperet med mange dødishuller omkring i landskabet. 


Vandelementer

Flere mindre søer opleves i landskabet.


Holbæk Kommune | Kanalstræde 2 | 4300 Holbæk | telefon: 72 36 36 36 | e-mail: post@holb.dk