Til forsiden
| Høringer og afgørelser | EAN, CVR & SE | Kontakt |
 
Naturgeografi
36 Ordrup Naturgeografi Kulturgeografi Rumlig analyse Delområder Landskabsvurdering Pdf af områdebeskrivelsen Næste

Du er her: Home Temaplaner Landskabsplan Find på liste 36 Ordrup Naturgeografi

Geologi og jordbund

Området er et morænelandskab med randmoræne og mod syd ved Gyrstinge sø findes en tunneldal. Den dominerende jordtyper er sandblandet lerjord, der er mindre forekomster af lerblandet sandjord. Ved Gyrstinge sø er der et lille område med humusjord. 


Terræn

Området er højtliggende og små- storbakket, Terrænet er  fra den centrale del af området faldende mod Gyrstinge sø i syd og udfladende mod Åmosen i nord. Der er en moderat kompleksitet i områdets terræn. 


Vandelementer

Der findes flere mindre søer og enkelte moser i området, men Gyrstinge sø er dominerende. Gyrstinge sø har et areal på ca. 2,5 km2. og størstedelen af søen er beliggende i Ringsted Kommune.


Holbæk Kommune · Kanalstræde 2 · 4300 Holbæk · Tlf. 72 36 36 36 · E-mail plan@holb.dk