Til forsiden
| Høringer og afgørelser | EAN, CVR & SE | Kontakt |
 
Kulturgeografi
35 Tysinge Naturgeografi Kulturgeografi Rumlig analyse Delområder Landskabsvurdering Pdf af områdebeskrivelsen Næste

Du er her: Home Temaplaner Landskabsplan Find pĂĄ liste 35 Tysinge Kulturgeografi

Dyrkningsform

Størstedelen af området er intensivt opdyrket og der er store markenheder.


Bebyggelse

Domineret af de større gårde. Der ses kun få enkelthuse. Mod sydvest ligger Bonderup og længst mod nord Tølløse Slot. I Tysinge Mose dominerer enkelte større gårde som Enggården, Enghavegård og Frihedsgård. Eneste egentlige bebyggelse er Mølle Borup, en samling af mindre gårde og husmandssteder, som ligger tæt -tættere end i typiske husmandskolonier, men kan næppe kaldes en landsby.


Beplantning

Skove mod nord og vest. Ved Bonderup er landskabet karakteristisk med mange bevoksede diger og enkeltstående egetræer, som kan være gamle vejtræer og en allé. Enkelte småplantninger øst for Tysinge Mose. Vildtremiser på markerne.


Kulturhistoriske helheder

Tølløse Slot og Bonderup danner selvstændige kulturhistoriske miljøer. Ved Bonderup udgør landskabet omkring gården i delområde 35.01 en del af kulturmiljøet, da det adskiller sig tydeligt fra resten af område 35.


Tekniske anlæg

Højspændingsledning løber gennem Tysinge Mose og her findes også et renseanlæg. Ved kr. Eskilstrup er en flyveplads og langs områdets østgrænse forløber Høng-Tølløse jernbanen. De enkelte anlæg er forbavsende lidt synlige i det ellers åbne landskab.


Holbæk Kommune · Kanalstræde 2 · 4300 Holbæk · Tlf. 72 36 36 36 · E-mail plan@holb.dk