Til forsiden
| Høringer og afgørelser | EAN, CVR & SE | Kontakt |
 
Naturgeografi
27 Undløse Naturgeografi Kulturgeografi Rumlig analyse Delområder Landskabsvurdering Pdf af områdebeskrivelsen Næste

Du er her: Home Temaplaner Landskabsplan Find på liste 27 Undløse Naturgeografi

Geologi og jordbund

Området er præget af at være et morænelandskab med dødisrelief. Den fremherskende jordtype er lerblandet sandjord og sandblandet lerjord. Mod nordvest findes et område med lerjord.


Terræn

Området opleves som et bølget landskab med enkelte bakkepartier.


Vandelementer

Der er forholdsvis få vandelementer i området. I Undløse findes en tidligere lergrav og ellers findes kun enkelte små søer i området. Vandløbene er i vid udstræknig rørlagte eller reduceret til grøfter.


Holbæk Kommune | Kanalstræde 2 | 4300 Holbæk | telefon: 72 36 36 36 | e-mail: post@holb.dk