Til forsiden
| Høringer og afgørelser | EAN, CVR & SE | Kontakt |
 
Naturgeografi
22 Tømmerup Naturgeografi Kulturgeografi Rumlig analyse Delområder Landskabsvurdering Pdf af områdebeskrivelsen Næste

Du er her: Home Temaplaner Landskabsplan Find på liste 22 Tømmerup Naturgeografi

Geologi og jordbund

Området er karakteriseret ved at være et morænelandskab med islæt af randmoræne. Den fremherskende jordtype er lerblandet sandjord.


Terræn

Terrænet er bølget og orienterer sig med et jævnt fald mod Åmosen beliggende syd for området. Terrænet er relativt ensartet, der er en moderat kompleksitet.


Vandelementer

Der findes enkelte mindre søer i området samt afvandingsgrøfter/-kanaler. Ingen større vandelementer er repræsenteret i området.


Holbæk Kommune | Kanalstræde 2 | 4300 Holbæk | telefon: 72 36 36 36 | e-mail: post@holb.dk