Til forsiden
| Høringer og afgørelser | EAN, CVR & SE | Kontakt |

 
 
 

Indsatsplaner for grundvandsbeskyttelse

Det overordnede formål med grundvandskortlægningen og indsatsplanlægningen er, at den nuværende og fremtidige drikkevandsressource beskyttes, således at forsyningen med drikkevand fortsat kan baseres på simpel behandling af grundvandet.

Lovgivning

De danske kommuner skal jf. bestemmelserne i vandforsyningsloven udarbejde indsatsplaner for grundvandsbeskyttelse for at sikre grundvandsressourcens fremtidige anvendelighed som drikkevand. Grundvandsbeskyttelsen foregår specielt inden for områder med særlige drikkevandsinteresser (OSD), hvor en indsats for at beskytte grundvandet er påkrævet.


> Se udpegede OSD-arealer i Holbæk Kommune

Spørgsmål

Spørgsmål vedrørende indsatsplanerne kan rettes til grundvand@holb.dk. 

Find dit vandværk

Du kan enten søge via et kort, søge på din adresse i feltet herunder, eller, hvis du allerede ved, hvilket sted du får vand fra, klikke direkte på dit vandværk i listen.


> Søg på kort
> Vælg fra liste


Holbæk Kommune | Kanalstræde 2 | 4300 Holbæk | telefon: 72 36 36 36 | e-mail: post@holb.dk