Til forsiden
| Høringer og afgørelser | EAN, CVR & SE | Kontakt |

Her finder du oplysninger om landzoneafgørelser, miljøgodkendelser, husdyrgodkendelser, dispensationer, råstoftilladelser m.m.

 

Høringsside

I Holbæk Kommune har man besluttet at samle alle planer om fysisk planlægning på en samlet planportal. 

Alle planer for de fysiske rammer i Holbæk Kommune - byudvikling, det åbne land, forsyning, trafik, samt natur og miljø - vil derfor fremover være samlet her på planportalen.

Forsiden på Holbæk Kommunes Planportal giver dig et overblik over alle aktuelle høringer, borgermøder, afgørelser og tilladelser i forbindelse med nye planer, landzone- og miljøtilladelser.

Der er også mulighed for at se nærmere på de enkelte planer indenfor de tre hovedområder Kommuneplan, Lokalplaner og Temaplaner ved at klikke på de tre faner i yderst til venstre.

Nyheder

Nyheder vedrørende aktuel planlægning annonceres her.

Se nyheder.

Aktuelle afgørelser

Her finder du oplysninger om:

  • vedtagne lokalplaner
  • landzoneafgørelser
  • miljøgodkendelser
  • husdyrgodkendelser
  • dispensationer
  • råstoftilladelser
  • udledningstilladelser
  • spildevandstillæg
  • ...

Se aktuelle afgørelser

Digital annoncering

Fra uge 7 2012 finder du alle annoncer inden for plan og miljøområdet fra Holbæk Kommune her på planer.holbaek.dk. Der vil fremover ikke længere blive annonceret i kommunens ugeaviser. Grundejere og andre, der efter planloven skal underrettes om vedtagne lokalplaner, vil fortsat blive underrettet skriftligt.

Høringer og afgørelser vil desuden blive vist på www.holbaek.dk > Politik > Høringer og afgørelser

Overgangen til digital annoncering sker på baggrund af en lovændring af plan- og miljølovene, som med virkning fra 2012 giver kommunen mulighed for digital offentliggørelse.


Holbæk Kommune | Kanalstræde 2 | 4300 Holbæk | telefon: 72 36 36 36 | e-mail: post@holb.dk