Til forsiden
| Høringer og afgørelser | EAN, CVR & SE | Kontakt |
 
Forslag til revideret spildevandsplan 2020-2030 og Miljøvurdering af spildevandsplan 2020-2030 i høring

Høring: Forslag til revideret spildevandsplan 2020-2030 og Miljøvurdering af
spildevandsplan 2020-2030

Kommunalbestyrelsen i Holbæk har den 13. november 2019 vedtaget at ” Forslag til revideret spildevandsplan 2020-2030” og ”Miljøvurdering af spildevandsplan 2020-2030” sendes i høring. Planforslaget og miljøvurderingen offentliggøres den 21. november 2019.

Spildevandsplan 2020-2030 beskriver de eksisterende spildevandsforhold og indeholder en samlet oversigt for de planlagte aktiviteter, investeringer og strategier på spildevandsområdet.

Spildevandsplan 2020-2030 for Holbæk Kommune fastlægger også rammerne for, hvordan borgere, virksomheder og bygherrer skal håndtere regn- og spildevand på egen grund, ligesom den beskriver minimumskrav til rensning af husspildevand i områder uden for det kloakerede område, kaldet det åbne land.

Link til Spildevandsplan 2020-2030

Link til Miljøvurdering af spildevandsplan 2020-2030

Link til Afgrænsningsrapport 2020-2030

Den reviderede spildevandsplan afløser den gældende spildevandsplan 2016-2020, og nedenfor er

beskrevet de væsentligste ændringer i forhold til den godkendte plan:

  • Ny tiårig planperiode 2020-2030, med investeringsplan, der er afstemt med Fors`s A/S investeringsloft
  • Ny plan for gennemførelse af forbedret rensning af spildevand i det åbne land. Ca. 600 ejendomme, der tidligere var planlagt spildevandskloakeret, skal nu selv stå for at etablere godkendte spildevandsanlæg
  • Håndtering af spildevand i dag- og kolonihaver skal fremover ske via samletanke
  • Strukturplan for renseanlæg. Tre mindre spildevandsanlæg og Regstrup Renseanlæg planlægges nedlagt. Der foregår desuden analyse og politiske forhandlinger om fremtiden for Holbæk, Svinninge og Gislinge Renseanlæg.
  • Ændring af planstatus i de eksisterende lokalplaner, der endnu ikke er udbygget. Fremover bliver disse områder kun spildevandskloakeret og regnvand skal håndteres lokalt af de enkelte grundejere eller som en samlet løsning i privat regi.

Høringsperiode

Forslag til Spildevandsplan 2020-2030 og Miljøvurdering er i høring fra den 21. november 2019 til den 20. januar 2020.

Miljøvurdering

Da spildevandsplanen fastlægger nye rammer for kloakering af ca. 600 ejendomme, har planen gennemgået en strategisk Miljøvurdering, jf. Lov om Miljøvurdering.
Det er samlet set vurderet, at Spildevandsplan 2020-2030 ikke vil medføre væsentlige påvirkninger på miljøet. Af denne grund er der heller ikke behov for at lave et overvågningsprogram for spildevandsplanen.

Dine muligheder

Spørgsmål til forslaget og Miljøvurderingen kan rettes til spildevandsteamet, Vækst og bæredygtighed, Virksomhed, Miljø og Vand på tlf.: 7236 8237 eller pr. mail til spildevand@holb.dk

Forslaget er fremlagt fra den 21. november 2019 til den 20. januar 2020. Herefter vil Kommunalbestyrelsen tage endelig stilling til planen og Miljøvurdering.

Dine bemærkninger eller ændringsforslag skal være modtaget af Holbæk Kommune senest 20. januar 2020. Send gerne en e-mail til spildevand@holb.dk. Du kan også sende et brev til Holbæk Kommune, Vækst og bæredygtighed, Virksomhed, Miljø og Vand, 4300 Holbæk. Att.: Spildevand.

Vær opmærksom på, at såfremt du oplyser din adresse i et høringssvar samtykker du, at disse oplysninger må blive offentliggjort. Mailadresser og telefonnummer oplyses ikke.

 

 


Holbæk Kommune · Kanalstræde 2 · 4300 Holbæk · Tlf. 72 36 36 36 · E-mail plan@holb.dk