Til forsiden
| Høringer og afgørelser | EAN, CVR & SE | Kontakt |
 
Fordebat for etageboligbebyggelse på Lundemarksvej 24

Fordebat: Forslag til Kommuneplantillæg nr. 16 og Lokalplanforslag nr. 2.91, Lundemarksvej 24

Holbæk Kommune igangsætter nu kommune- og lokalplanlægning for etageboligbebyggelse på Lundemarksvej 24. Igangsættelsen sker på baggrund af en ansøgning om 40-50 etageboliger med tilhørende parkering samt opholds- og legearealer. Imødekommelse af ansøgningen forudsætter, at der udarbejdes et forslag til kommuneplantillæg nr. 16 og lokalplanforslag nr. 2.91.

Indholdet i den nye planlægning

Dette projektforslag er på linje med kommunens målsætning om udnyttelse af eksisterende rummelighed i form af fortætning og byomdannelse. Området ligger både stationsnært og tæt ved byens centrum. Planområdet omfatter et areal på ca. 0.53 ha og er beliggende bynært i Holbæk, 500 meter vest for stationen og 500 meter nord for kystlinjen.

Forslag til kommuneplantillæg nr. 16 kommer til at udlægge området til etageboligbebyggelse.

Lokalplanforslag nr. 2.91 kommer til at sikre bebyggelsens indpasning i området med bestemmelser omkring bygningernes placering, højde og materialer samt om udearealer, vejadgang og parkering. Helt konkret vil den nye planlægning sikre, at bebyggelsen indpasses i den eksisterende bebyggelse og at skyggegener bliver begrænset så meget som muligt. Den nærmere skitsering og planlægning skal søge at indpasse bebyggelsen bedst muligt til den omkringliggende bebyggelse. Fremtidig vejadgang bliver ad Konsul Beÿers Allé og der vil i forbindelse med planlægningen blive udarbejdet en trafikanalyse.

Idéer og forslag

I forbindelse med at planarbejdet sættes i gang, vil Holbæk Kommune jf. Planlovens § 23c gerne høre dine bemærkninger til den nye planlægning.

Det videre forløb

Idéer og forslag til det videre planarbejde skal være modtaget af Holbæk Kommune senest onsdag den 18. september 2019. Send gerne en e-mail til plan@holb.dk. Du kan også sende et brev til Holbæk Kommune, Vækst og bæredygtighed, Plan og Åben land, 0899 Kommuneservice. Vær opmærksom på, at såfremt du oplyser din adresse samtykker du, at disse oplysninger må blive offentliggjort. Mailadresser og telefonnummer oplyses ikke.

Når planforslagene er udarbejdet, vil de blive fremlagt i offentlig høring i otte uger. Under den offentlige høring vil det igen blive muligt at komme med bemærkninger til planlægningen, inden Kommunalbestyrelsens endelige vedtagelse. Først efter den endelige vedtagelse af Kommuneplantillæg nr. 16 og Lokalplan nr. 2.91, kan der etableres en etageboligbebyggelse på Lundemarksvej 24.

Spørgsmål til planlægningen kan rettes til Maria Mikkelsen på tlf.: 7236 9381.

Vær opmærksom på, at såfremt du oplyser din adresse i et høringssvar samtykker du, at disse oplysninger må blive offentliggjort. Mailadresser og telefonnummer oplyses ikke.

 

 

 

Lokalplanområdet
Oversigtskort over lokalplanområdet


Holbæk Kommune · Kanalstræde 2 · 4300 Holbæk · Tlf. 72 36 36 36 · E-mail plan@holb.dk