Til forsiden
| Høringer og afgørelser | EAN, CVR & SE | Kontakt |
 
Vedtaget: Planstrategi 2019 vedtaget

Kommunalbestyrelsen har den 19. juni 2019 vedtaget Planstrategi 2019 

Planstrategi 2019 er offentliggjort d. 27. juni 2019

Ifølge planloven skal kommunen hvert fjerde år udarbejde en ny planstrategi. Udarbejdelsen af en ny planstrategi er første skridt på vejen mod en ny kommuneplan, og den fungerer som afsæt for den efterfølgende kommuneplanrevision.

Kommunalbestyrelsens beslutning kan ses under ”politik” på Holbæk Kommunes hjemmeside.
Offentliggørelsen af Planstrategi 2019 er foretaget i henhold til bekendtgørelse af lov om planlægning. Planstrategien har været høring i perioden den 14. marts 2019 til og med den 9. maj 2019. Der indkom 7 høringssvar i perioden. Høringssvarene har ikke givet anledning til ændring af strategien. Indholdet i høringssvarene vil indgå i det kommende arbejde med en ny kommuneplan.

Link til PDF af Planstrategi_2019

Retsvirkninger

Lokalplanen gælder nu for udnyttelsen af området. Det betyder, at der ikke må etableres forhold i strid med lokalplanens bestemmelser uden tilladelse fra kommunen.

Klagevejledning

Se klagevejledning her.

Yderligere oplysninger

Spørgsmål rettes til: Holbæk Kommune, Kanalstræde 2, 4300 Holbæk, tlf.: 72 36 36 36.

 

Billede af Munkholmbroen

 


Holbæk Kommune · Kanalstræde 2 · 4300 Holbæk · Tlf. 72 36 36 36 · E-mail plan@holb.dk