Til forsiden
| Høringer og afgørelser | EAN, CVR & SE | Kontakt |
 
Vedtaget: Lokalplan 2.87 for dagligvarebutik ved Tåstrup Møllevej i Holbæk og kommuneplantillæg 4

Kommunalbestyrelsen har den 13. marts 2019 vedtaget Lokalplan 2.87 for dagligvarebutik ved Tåstrup Møllevej i Holbæk med tilhørende kommuneplantillæg nr. 4.

Kommuneplantillægget og lokalplanen er offentliggjort d. 13. marts 2019

Planlægningen blev igangsat på baggrund af ønske fra Lidl om at kunne udvide deres butik med ca. 150 m2, så den fremover har et samlet areal på 2.000 m2.

Området var tidligere omfattet af en kommuneplanramme, som bestemmer anvendelse til lokalcenter, hvor der ikke tillades butikker på 2.000 m2. Kommuneplantillægget ændrer derfor anvendelse for området til bydelscenter, og sætter det maksimale areal til detailhandel på 3.200 m2. Indenfor området ligger en Faktabutik, som er inkluderet i det maksimale areal.

Lokalplanen er en revision af lokalplan 2.81, som muliggjorde en udvidelse af parkeringsarealet. Med lokalplanen skabes mulighed for, at den eksisterende butik kan udvide med ca. 150 m2, så den får et maksimalt areal på 2.000 m2.

Holbæk Kommune har stillet krav til udvikler om, at der udarbejdedes en detailhandelsanalyse, som belyser påvirkning af nærområdet. Analysen er udarbejdet af Niras. De indbyrdes handelsbalancer mellem Holbæk bymidte, Holbæk Syd og Holbæk i øvrigt, vurderes indenfor en 5-årig periode, at være tilbage på samme niveau som i dag.

Se Lokalplan 2.87

Se Kommuneplantillæg nr. 4.

Retsvirkninger

Inden for byzone kan byrådet modsætte sig opførelse af bebyggelse eller ændret anvendelse af bebyggelse eller ubebyggede arealer, når bebyggelsen eller anvendelsen er i strid med kommuneplanens rammer.
Lokalplanen gælder nu for området, og det betyder, at der ikke må etableres forhold i strid med lokalplanens bestemmelser, medmindre kommunen giver tilladelse til det.

Klagevejledning

Se klagevejledning her.

Yderligere oplysninger

Lokalplanen kan ses på lokalplaner.holbaek.dk.

Kommuneplantillægget kan ses på kommuneplan.holbaek.dk.

Spørgsmål rettes til: Holbæk Kommune, Kanalstræde 2, 4300 Holbæk, tlf.: 72 36 36 36.

 

Afgrænsning af lokalplan 2.87

Oversigtskort over lokalplanområdet


Holbæk Kommune · Kanalstræde 2 · 4300 Holbæk · Tlf. 72 36 36 36 · E-mail plan@holb.dk