Til forsiden
| Høringer og afgørelser | EAN, CVR & SE | Kontakt |
 
Vedtaget: Lokalplan 20.22 Bålhytte på Munkholm, Vipperød og kommuneplantillæg nr. 2

Kommunalbestyrelsen har den 10. april 2019 vedtaget Lokalplan 20.22 for Bålhytte på Munkholm med tilhørende kommuneplantillæg nr. 2.

Kommuneplantillægget og lokalplanen er offentliggjort d. 10. april 2019.

Kommuneplantillægget og lokalplanen åbner muligheden for at der kan opføres en bålhytte i tilknytning til en børneinstitution placeret på halvøen Munkholm. Bålhytten skal placeres i tilknytning til den eksisterende bygning og inden for institutionens have. Planområdet der udlægges er ca. 40 m2.

Der indkom ingen bemærkninger i forbindelse med den offentlige høring


Se Lokalplan 20.22

Se Kommuneplantillæg nr. 2

Retsvirkninger

Lokalplanen gælder nu for området, og det betyder, at der ikke må etableres forhold i strid med lokalplanens bestemmelser, medmindre kommunen giver tilladelse til det.

Klagevejledning

Se klagevejledning her.

Yderligere oplysninger

Lokalplanen kan ses på lokalplaner.holbaek.dk.

Kommuneplantillægget kan ses på kommuneplan.holbaek.dk.

Spørgsmål rettes til: Holbæk Kommune, Kanalstræde 2, 4300 Holbæk, tlf.: 72 36 36 36.

 


Oversigtskort over lokalplanområdet


Holbæk Kommune · Kanalstræde 2 · 4300 Holbæk · Tlf. 72 36 36 36 · E-mail plan@holb.dk