Til forsiden
| Høringer og afgørelser | EAN, CVR & SE | Kontakt |
 
Trønningevej 50, 4520 Svinninge

Trønningevej 50, 4520 Svinninge

Holbæk Kommune har meddelt miljøtilladelse til husdyrbruget bestående af kvæghold på Trønningevej 50, 4520 Svinninge.
Miljøtilladelsen omfatter et samlet produktionsareal på 2630 m2. Produktionen fortsætter i eksisterende bygninger, der bygges ikke nyt.

Afgørelsen med kommunens vurdering kan ses her:

pdf miljtilladelse_-_trnningevej_50_afgrelse.pdf (2.5 MB)

Hvis du ønsker yderligere oplysninger om afgørelsen, kan du kontakte Landbrug på telefon 72 36 41 20 eller e-mail landbrug@holb.dk. Eller du kan henvende dig til Holbæk Kommune, Vækst og Bæredygtighed, Kanalstræde 2, 4300 Holbæk.
Har du bemærkninger til udkastet, kan du til og med den 4. september 2019 sende dem til Holbæk Kommune. Se overstående e-mail og adresse.

Klagevejledning

Der kan til og med 4. september 2019 klages over afgørelsen til miljø- og fødevareklagenævnet. Udførlig klagevejledning fremgår af afgørelsen, som kan ses ved at benytte overstående link.

 

Holbæk Kommune · Kanalstræde 2 · 4300 Holbæk · Tlf. 72 36 36 36 · E-mail plan@holb.dk