Til forsiden
| Høringer og afgørelser | EAN, CVR & SE | Kontakt |
 
Kommuneplantillæg 7 Erhvervsområde ved Regstrup Syd vedtaget

Kommunalbestyrelsen har den 19. juni 2019 vedtaget kommuneplantillæg nr. 7 Erhvervsområde ved Regstrup Syd. 

Kommuneplantillægget er offentliggjort d. 28. august 2019

Kommuneplantillægget udlægger et erhvervsområde syd for Regstrup.

Kommuneplantillægget har sammen med lokalplanforslag for et biogasanlæg ved Snævre været i høring i perioden fra den 15. marts til 10. maj 2019. Kommunalbestyrelsen har den 19. juni 2019 behandlet de indkomne høringssvar og planforslagene. Kommunalbestyrelsen har besluttet, at forslaget for biogasanlæg ved Snævre ikke skal vedtages. Det vil sige, at der ikke kan etableres et biogasanlæg.

Endvidere har kommunalbestyrelsen besluttet, at reducere størrelsen af erhvervsområdet der udlægges med kommuneplantillæg nr. 7.

Afgræsningen af erhvervsområdet fremgår af nedenstående kort.

Der er foretaget en miljøvurdering af planforslaget. Miljøvurderingen er tilgængelig i den digitale kommuneplan.

Se Kommuneplantillæg nr. 7

Retsvirkninger

Kommunalbestyrelsen skal efter § 12 i Lov om planlægning virke for planens gennemførelse. Kommunalbestyrelsen kan hindre opførelse af bebyggelse eller ændret anvendelse, som er i strid med kommuneplanens rammerne. Forbud kan dog ikke nedlægges, hvis området er med i en lokalplan.

Klagevejledning

Se klagevejledning her.

Yderligere oplysninger

Kommuneplantillægget kan ses på kommuneplan.holbaek.dk.

Spørgsmål rettes til: Holbæk Kommune, Kanalstræde 2, 4300 Holbæk, tlf.: 72 36 36 36.


Oversigtskort over planområdet


Holbæk Kommune · Kanalstræde 2 · 4300 Holbæk · Tlf. 72 36 36 36 · E-mail plan@holb.dk