Til forsiden
| Høringer og afgørelser | EAN, CVR & SE | Kontakt |
 
Forslag til restaurering af Regstrup Å

Forslag til restaurering af Regstrup Å

Restaurering af to strækninger i Regstrup Å ved nr. & sdr. Jernløse st. 3577-8061

Holbæk Kommune fremlægger hermed projekt om restaurering af Regstrup Å, st. 3577-4132 & 7037-8061, til offentligt gennemsyn jf. § 24 stk. 1 i bekendtgørelse om vandløbsregulering og -restaurering m.v. (BEK nr. 834 af 27/06/2016).

Projektforslaget er udarbejdet af Holbæk Kommune i samarbejde med Tuse Å´s Ørredsammenslutning, og Den Sjællandske Grusbande. Projektet omfatter restaurering af Regstrup Å på to delstrækninger, hhv. fra st.3577 til 4132 fra nedstrøms sandfanget ved tilløbet af Ådals Bæk til tilløb af grøft fra Idrætspladsen og st.7037-8061 fra Nr. Jernløse Kirke (broen ved cykelstien) til Regstrup By (broen ved Hovedgaden).

Projektforslaget indeholder forbedring af sandfang samt udlægning af gydegrus og større skjulesten (Ø20-60cm) i Regstrup Å. Strækningerne har hhv. et gennemsnitlig fald på 3,3 og 2,7 promille.

Formålet med projektet er at øge den fysiske variation i vandløbet og skabe formstabilitet, for at sikre målopfyldelse hos ørredbestanden (DFFVø) og faunaindeks (DVFI) samt at øge produktionen af havørreder til Isefjorden under hensyn til en tilstrækkelig vandføringsevne. Projektet forventes også at bidrage positivt til udviklingen af vandløbets flora og fauna.

Projektforslaget sendes samtidig til offentligt gennemsyn i perioden fra 3. juli 2019 til 28.august 2019.  

Projektforslaget samt bilag kan ses her: pdf forslag_til_restaurering_af_vre_regstrup__final.pdf (523.9 KB)

pdf bilag_1_-_drn_tilsyn_regstup__ndr__sdr_jernlse.pdf (2 MB)

 

Eventuelle bemærkninger til projektforslaget skal være Holbæk Kommune i hænde senest den 28. august 2019 og bedes sendt til: vandloeb@holb.dk

Alternativt bedes bemærkninger sendt til: Vækst og Bæredygtighed, Holbæk Kommune, Kanalstræde 2, 4300 Holbæk.

Yderligere information om projektforslaget kan fås ved henvendelse til: vandloeb@holb.dk eller på tlf.: 72 36 15 06.

Holbæk Kommune · Kanalstræde 2 · 4300 Holbæk · Tlf. 72 36 36 36 · E-mail plan@holb.dk