Til forsiden
| Høringer og afgørelser | EAN, CVR & SE | Kontakt |
 
Dragerupvej 50, 4300 Holbæk

Dragerupvej 50, 4300 Holbæk

Fornyet tilladelse til indvinding af grundvand til vanding af greens og tee-steder

Holbæk Golfklub, Dragerupvej 50, 4300 Holbæk

Der er d. 1. september 2019 givet fornyet tilladelse til at indvinde 10.000 m3 grundvand pr. år fra boring DGU.nr. 198.481.

Indvindingstilladelse, klagevejledning og kommunens vurdering af de miljømæssige konsekvenser kan ses på nedenstående link.

Se afgørelsen her: pdf caseno18-14167_5020033_v1_indvindingstilladelse_gldende_fra_1_september_2019_til_31_august_20342.pdf (6.1 MB)

 

Vækst og Bæredygtighed har screenet ansøgningen om fornyelse af indvindingstilladelsen og har vurderet, at den ansøgte tilladelse ikke er VVM-pligtig, jf. bekendtgørelsen om visse offentlige og private anlægs virkning på miljøet.

 

Klagevejledning:

Der kan klages over afgørelsen til Miljø- og Fødevareklagenævnet af alle med en individuelt, væsentlig interesse i sagens udfald. Hvordan man klager og betingelserne for klage fremgår af tilladelsen. klagefristen er 4 uger fra offentliggørelsen. Afgørelsen kan frem til d. 26. september 2019 ses ved at benytte linket ovenfor.

Yderligere oplysninger om afgørelsen kan fås på telefon 7236 4110, på mail til grundvand@holb.dk eller ved henvendelse til Holbæk Kommune, Kanalstræde 2, 4300 Holbæk.

Holbæk Kommune · Kanalstræde 2 · 4300 Holbæk · Tlf. 72 36 36 36 · E-mail plan@holb.dk