Til forsiden
| Høringer og afgørelser | EAN, CVR & SE | Kontakt |
 
Bøgebjergvej 1, 4520 Svinninge

Bøgebjergvej 1, 4520 Svinninge

Holbæk Kommune har truffet afgørelse om at frafalde revurdering af husdyrbruget på Bøgebjergvej 1, 4520 Svinninge.

Afgørelsen er sket med baggrund i kommunens beregning af hvor meget ammoniak fra husdyrbruget, der afsættes på særlige, kvælstoffølsomme naturområder.

Afgørelsen kan ses her: pdf bgebjergvej_1_-_brev_om_frafald_af_revurdering.pdf (49.2 KB)

Afgørelsen kan ikke påklages.

Yderligere oplysninger kan fås ved henvendelse til landbrugsteamet på telefon 72364120 eller e-mail landbrug@holb.dk

Holbæk Kommune · Kanalstræde 2 · 4300 Holbæk · Tlf. 72 36 36 36 · E-mail plan@holb.dk