Til forsiden
| Høringer og afgørelser | EAN, CVR & SE | Kontakt |
 
Afgørelse om ikke miljøvurdering

Afgørelse om ikke miljøvurdering

Afgørelse om ikke miljøvurdering

Holbæk Kommune har den 15-03-2019 truffet afgørelse om, at der ikke skal foretages en miljøvurdering i forbindelse med tillæg til spildevandsplan nr. 4 vedr. nyt erhvervsområde syd for Regstrup. Afgørelsen er i henhold til § 10 i Lov om Miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM) (lbk. nr. 1225 af 25-10-2018).

Afgørelsen, klagevejledning og kommunens vurdering af de miljømæssige konsekvenser kan ses her:

 pdf afgrelse_om_ikke_miljvurdering_erhvervsomrde_syd_for_regstrup.pdf (185.1 KB)

Klagevejledning:

Der kan klages over afgørelsen til Fødevare- og Miljøklagenævnet af alle med en individuelt, væsentlig interesse i sagens udfald. Hvordan man klager og betingelserne for klage fremgår af afgørelsen. Klagefristen er fastlagt til 8 uger fra offentliggørelsen. Afgørelsen kan frem til den 10-05-2019 ses ved at benytte linket ovenfor. Yderligere oplysninger om afgørelsen kan fås på tlf. 7236 8237, på mail: spildevand@holb.dk eller ved henvendelse til Holbæk Kommune, Kanalstræde 2, 4300 Holbæk.

Holbæk Kommune | Kanalstræde 2 | 4300 Holbæk | telefon: 72 36 36 36 | e-mail: post@holb.dk