Til forsiden
| Høringer og afgørelser | EAN, CVR & SE | Kontakt |
 
Aktuelle afgørelser og tilladelser

Du er her: Home Planportal Aktuelle afgørelser og tilladelser

Aktuelle afgørelser og tilladelser

Højlystvej 30, Tuse Næs, 4300 Holbæk

13. juli 2018

Tilladelse til et anlæg for mobil telekommunikation

Læs mere 


Lillevang 13, 4340 Tølløse

12. juli 2018

Tilladelse til udflytning af gårdanlæg med nyt stuehus og ny driftsbygning

Læs mere 


Tilladelse til udledning af overfladevand ved afkørsel i Kvanløse

11. juli 2018

Tilladelse til udledning af overfladevand fra motorvejsstrækning samt tilladelse til etablering af regnvandsbassin

Læs mere 


Stestrup Oldvej 53, 4360 Kr. Eskilstrup.

5. juli 2018

Landzonetilladelse til udvidelse af to søer

Læs mere 


Hesselvad 5 4420 Regstrup.

4. juli 2018

Landzonetilladelse til anlæg af en sø.

Læs mere 


Hammershusvej 77, 4370 St. Merløse

4. juli 2018

Landzonetilladelse til opførelse af carport

Læs mere 


Tysingevej 28, 4360 Kirke Eskilstrup

3. juli 2018

Miljøtilladelse til hestehold samt opførsel af maskinlade.

Læs mere 


Ny udstykning Oldhøjen, 4300 Holbæk

3. juli 2018

Tilladelse til nedsivning af overfladevand fra ca. 500 m² vej-/stiareal ved ny udstykning Oldhøjen - matr.nr. 80c, 7b og 85 Holbæk Markjorder, Sankt Nikolaj.

Læs mere 


Tempelkrog Nord.

2. juli 2018

Tilladelse til omlægning af Truelsbækken og Elverdamsåen

Læs mere 


Tempelkrog Nord.

2. juli 2018

Tilladelse til anlæg af tre erstatningsvandhuller, et regvandsbassin, tre fordelingsøer og en banket bag dige.

Læs mere 


Elverdamsengene og Tempelkrog

2. juli 2018

Godkendelse af ændring af pumpe- og digelaget

Læs mere 


Elverdamsåen og Truelsbæk m.m

2. juli 2018

Godkendelse af omlægning i forbindelse med vådområdeprojekt

Læs mere 


Vedtaget: Lokalplan 3.80 Boligområde ved Oldhøjen, Holbæk Øst og kommuneplantillæg 42

2. juli 2018

Holbæk Kommunalbestyrelse har den 27. juni 2018 vedtaget Kommuneplantillæg nr. 42 og Lokalplan 3.80 Boligområde ved Oldhøjen, Holbæk Øst.

Læs mere 


Ændret grødeskæring i Elverdamsåen, st. 0-7046

29. juni 2018

Afgørelse om ændret grødeskæring på st. 0-7046 i Elverdamsåen

Læs mere 


Ikke- VVM pligt for ændret grødeskæring i Elverdamsåen

29. juni 2018

Grødeskæring Elverdamsåen

Læs mere 


Restaurering af Elverdamsåen

29. juni 2018

Godkendelse og dispensation til restaurering af Elverdamsåen

Læs mere 


Eriksholmvej 32, 4390 Vipperød

27. juni 2018

Tilladelse til indvinding af grundvand

Læs mere 


Vedtaget: Lokalplan 19.14, for omdannelse af ældrecenter ved Tølløsevej til boliger vedtaget

26. juni 2018

Holbæk Kommune har den 26. juni 2018 vedtaget lokalplan 19.14 for omdannelse af ældrecenter ved Tølløsevej til boliger

Læs mere 


Tåstrupvej 9, 4370 Store Merløse

22. juni 2018

Dispensation fra naturbeskyttelsesloven til bearbejdning af terræn og tilplantning

Læs mere 


Tåstrupvej 9, 4370 Store Merløse

22. juni 2018

Landzonetilladelse til bearbejdning af terræn og ændret anvendelse

Læs mere 


Holbækvej 69, 4420 Regstrup

22. juni 2018

Tilladelse til indvinding af grundvand til vanding af græs, vask af maskiner og som drikkevand til ammekøer

Læs mere 


Kisserup Vandværk

22. juni 2018

Boretilladelse til erstatningsboring

Læs mere 


Vedtaget: Lokalplan 11.12 for Boliger ved Søbæksparken, Jyderup i vedtaget

15. marts 2018

Holbæk Kommune har vedtaget lokalplan 11.12 d. 14. marts 2018. Planen offentliggøres torsdag den 15. marts 2018.

Læs mere 


Vedtaget: Lokalplan 7.10 Bofællesskab ved Tuse Byvej og kommuneplantillæg 40

1. marts 2018

Kommunalbestyrelsen i Holbæk Kommune har den 21. februar 2018 vedtaget kommuneplantillæg nr. 40 og lokalplan 7.10 Bofællesskab ved Tuse Byvej, Tuse.

Læs mere 


Vedtaget: Lokalplan 3.52 for et område ved Bakkekammen, Isefjordsvej, Orøvej og Munkholmvej i Holbæk Øst vedtaget

1. marts 2018

Kommunalbestyrelsen i Holbæk Kommune har den 21. februar 2018 lokalplan 3.52 for et område ved Bakkekammen, Isefjordsvej, Orøvej og Munkholmvej, Holbæk Øst.

Læs mere 


Vedtaget: Lokalplan 2.82 Sportsbyen del 2 og kommuneplantillæg 32

26. februar 2018

Kommunalbestyrelsen i Holbæk Kommune har den 21. februar 2018 vedtaget kommuneplantillæg nr. 32 og lokalplan 2.82 Sportsbyen del 2.

Læs mere 


Vedtaget: Lokalplan 10.10 for Udvidelse af erhvervsområde ved Nordgårde i Svinninge og kommuneplantillæg 44

22. februar 2018

Kommunalbestyrelsen i Holbæk Kommune har den 21. februar 2018 vedtaget kommuneplantillæg nr. 44 og lokalplan 10.10 for Udvidelse af erhvervsområde ved Nordgårde i Svinninge.

Læs mere 


Vedtaget: Lokalplan 2.85 for parkering ved Slotshaven 9 vedtaget

15. december 2017

Holbæk Kommune har vedtaget lokalplan 2.85 d. 30. november 2017. Planen offentliggøres fredag den 15. december 2017.

Læs mere 


Her finder du alle annoncer inden for plan og miljøområdet fra Holbæk Kommune på planer.holbaek.dk.

Der blive ikke annonceret i kommunens ugeaviser om lokal- og kommuneplaner, landzoneafgørelser, miljøgodkendelser, husdyrgodkendelser, dispensationer, råstoftilladelser m.m.

Tilbage til forsiden

     
 

Få et nyhedsbrev

 

Du har mulighed for at tegne et abonnement på nyhedsbreve fra hjemmesiden. Du kan vælge flere nyhedskategorier.

Tilmeld dig Holbæk Kommunes nyhedsbreve her.

 
     

Holbæk Kommune | Kanalstræde 2 | 4300 Holbæk | telefon: 72 36 36 36 | e-mail: post@holb.dk