Til forsiden
| Høringer og afgørelser | EAN, CVR & SE | Kontakt |
 
Aktuelle afgørelser og tilladelser

Du er her: Home Planportal Aktuelle afgørelser og tilladelser

Aktuelle afgørelser og tilladelser

Have Borupvej 77, 4370 Store Merløse

18. august 2017

Landzonetilladelse til solcelleanlæg

Læs mere 


Tilslutningstilladelse Spånnebæk 1

18. august 2017

Der er meddelt tilslutningstilladelse til udledning af regnvand fra P-Plads

Læs mere 


Algestrupvej 1, 4340 Tølløse

17. august 2017

Landzonetilladelse til hestestald

Læs mere 


Skamstrupvej 31, 4440 Mørkøv

15. august 2017

Afslag på ansøgning om stålhal

Læs mere 


Tilladelse til indvinding af grundvand

15. august 2017

Indvinding af grundvand til vanding af dyrehold

Læs mere 


ANNONCERING: Løserupvej 55, 4300 Holbæk

14. august 2017

Hermed annonceres ansøgning om tillæg til eksisterende miljøgodkendelse.

Læs mere 


ANNONCERING: Nybyvej 29, 4390 Vipperød

14. august 2017

Hermed annonceres ansøgning om tillæg til eksisterende miljøgodkendelse.

Læs mere 


Hvalsøvej 298, 4360 Kirke Eskilstrup

11. august 2017

Landzonetilladelse til indendørs ridebane

Læs mere 


Hovedgaden 9, 4420 Regstrup

11. august 2017

Miljøtilladelse til husdyrproduktion

Læs mere 


Vedtaget: Lokalplan 2.80 Boliger ved Ny Taastrupvej, Holbæk og kommuneplantillæg 35

10. august 2017

Holbæk Byråd har den 21. juni 2017 vedtaget Lokalplan 2.80 Boliger ved Ny Taastrupvej, Holbæk med tilhørende kommuneplantillæg 35.

Læs mere 


Vedtaget: Lokalplan 2.81 for Dagligvarebutik ved Tåstrup Møllevej, Holbæk

8. august 2017

Holbæk Kommune har den 8. august 2017 vedtaget Lokalplan 2.81 for Dagligvarebutik ved Tåstrup Møllevej. Vedtagelsen er offentliggjort d. 8. august 2017.

Læs mere 


Dramstrupvej 10, 4420 Regstrup

7. august 2017

Landzonetilladelse til ændret anvendelse fra fritidsformål til helårsformål

Læs mere 


Tilladelse til midlertidig udledning af vand - Brønde, Orø

2. august 2017

Holbæk Kommune har meddelt tilladelse til midlertidig udledning af oppumpet grund- og overfladevand til Isefjorden i forbindelse med kloakeringsprojekt på Orø – Brønde

Læs mere 


Nykøbingvej 15 B, 4440 Mørkøv

28. juli 2017

Landzonetilladelse til at opføre et solcelleanlæg

Læs mere 


Tingerupvej 132, 4340 Tølløse

27. juli 2017

Afgørelse om anmeldelse af udvidet dyrehold

Læs mere 


Regulering af Elverdamsåen

4. juli 2017

Forslag til regulering af Elverdamsåen på to strækninger opstrøms den gamle midtbane

Læs mere 


Vedtaget: Lokalplan 20.18 for Vipperød Bakker og kommuneplantillæg 31

27. juni 2017

Holbæk Byråd har den 21. juni 2017 vedtaget lokalplan 20.18 Vipperød Bakker og tilhørende kommuneplantillæg nr. 31

Læs mere 


Vedtaget: Lokalplan 2.79 i Holbæk Vest og kommuneplantillæg 28

27. juni 2017

Holbæk Byråd har den 21. juni 2017 vedtaget kommuneplantillæg nr. 28 og lokalplan 2.79 Dagligvarebutik ved Gl. Ringstedvej, Holbæk Vest.

Læs mere 


Vedtaget: Lokalplan Lokalplan 12.07 for Mørkøv Station og kommuneplantillæg 34

27. juni 2017

Holbæk Byråd har den 21. juni 2017 vedtaget kommuneplantillæg nr. 34 og lokalplan 12.07 for Mørkøv Station endeligt.

Læs mere 


Vedtaget: Natura 2000-handleplan, for områder i Holbæk vedtaget

18. maj 2017

Holbæk Byrådet har den 9. maj 2017 vedtaget Natura 2000-handleplan for: nr. 155 Udby Vig og kommunens del af Natura 2000-områderne: nr. 156 Store Åmose, Skarre Sø og Bregninge Å, nr. 146 Hejede Overdrev, nr. 239 Ryegaard

Læs mere 


Vedtaget: Lokalplan 1.50 Uddannelses- og Læringscenter ved Markedspladsen og kommuneplantillæg 30

20. april 2017

Holbæk Byråd har den 19. april 2017 vedtaget lokalplan 1.50 Uddannelses- og Læringscenter ved Markedspladsen med tilhørende kommuneplantillæg nr. 30.

Læs mere 


Tingerupvej 96, 4330 Hvalsø

21. december 2016

Landzonetilladelse til udhus

Læs mere 


Vedtaget: Lokalplan 2.76 Boligområde ved Torpet i Holbæk vedtaget

15. december 2016

Holbæk Byråd har den 20. december 2016 vedtaget lokalplan 2.76 Boligområde ved Torpet

Læs mere 


Vedtaget: Lokalplan 15.07 Colas asfaltværk og kommuneplantillæg 24

30. juni 2016

Holbæk Byråd har den 15. juni 2016 vedtaget kommuneplantillæg nr. 24, OSD-tillæg og lokalplan 15.07, for Colas asfaltværk.

Læs mere 


Jukkerupvej 8, 4340 Tølløse.

5. april 2016

Landzonetilladelse til enfamiliehus og garage

Læs mere 


Regulativ for erhvervsaffald

16. december 2015

Gældende fra den 14. januar 2016

Læs mere 


Bårupvej 1, 4360 Kr. Eskilstrup

8. april 2015

Landzonetilladelse til enfamiliehus efter brand

Læs mere 


Borupvej 17D, 4300 Holbæk

22. oktober 2014

Landzonetilladelse og dispensation til at opføre en garage

Læs mere 


Tilladelse samt dispensation til brinksikring af Tuse Å´s brinker, nedstrøms slusen på matr. nr. 1i Allerup By, Tuse og 4h Mårsø By, Hagested.

29. juli 2014

Læs mere 


Undløse Vandværk. Fornyet indvindingstilladelse.

13. maj 2014

-

Læs mere 


Ophævelse af skovbyggelinje

3. marts 2014

-

Læs mere 


Kirkevej 4, 4350 Ugerløse. Afgørelse om ikke-VVM-pligt ifm. skovrejsning

29. november 2013

Læs mere 


Fra uge 7 2012 finder du alle annoncer inden for plan og miljøområdet fra Holbæk Kommune på planer.holbaek.dk. Der vil fremover ikke længere blive annonceret i kommunens ugeaviser om lokal- og kommuneplaner, landzoneafgørelser, miljøgodkendelser, husdyrgodkendelser, dispensationer, råstoftilladelser m.m.

Høringer og afgørelser vil også blive vist på www.holbaek.dk > Politik > Aktuelle høringer.

Overgangen til digital annoncering sker på baggrund af en lovændring af plan- og miljølovene, som med virkning fra 2012 giver kommunen mulighed for digital offentliggørelse. 

Tilbage til forsiden

     
 

Få et nyhedsbrev

 

Du har mulighed for at tegne et abonnement på nyhedsbreve fra hjemmesiden. Du kan vælge flere nyhedskategorier.

Tilmeld dig Holbæk Kommunes nyhedsbreve her.

 
     

Holbæk Kommune | Kanalstræde 2 | 4300 Holbæk | telefon: 72 36 36 36 | e-mail: post@holb.dk