Til forsiden
| Høringer og afgørelser | EAN, CVR & SE | Kontakt |
 
Aktuelle afgørelser og tilladelser

Du er her: Home Planportal Aktuelle afgørelser og tilladelser

Aktuelle afgørelser og tilladelser

Dumpedalsvej 18, Soderup, 4340 Tølløse

27. juni 2016

Landzonetilladelse til anlæg af en sø.

Læs mere 


Høring: Bukkerupgård, Bukkerupvej 67, 4340 Tølløse

27. juni 2016

Udkast til miljøgodkendelse til udvidelse af slagtesvineproduktion

Læs mere 


Maglesøvej 6, Igelse, 4300 Holbæk

27. juni 2016

Afgørelse om at sti ikke lovligt kan nedlægges

Læs mere 


Afgørelse ang renovering af Munkholmsbroen

27. juni 2016

Afgørelse om ikke-vvm-pligt i forbindelse med renoveringen af Munkholmbroen

Læs mere 


Bakkedraget 25b, 4450 Jyderup

27. juni 2016

Lovliggørende landzonetilladelse til garage

Læs mere 


Mørkøv Varmeværk, Holbækvej 236, 4440 Mørkøv

24. juni 2016

Afgørelse om tillæg til miljøgodkendelse

Læs mere 


Brøndevej 25, 4300 Holbæk

23. juni 2016

Dispensation til midlertidigt gennembrud af dige

Læs mere 


Kisserupvej 48, 4300 Holbæk

22. juni 2016

Landzonetilladelse til erhvervsbygning

Læs mere 


Vedtaget: Lokalplan 1.49 Holbæk Havneby og kommuneplantillæg 25

22. juni 2016

Holbæk Byråd har den 15. juni 2016 vedtaget kommuneplantillæg nr. 25 og Lokalplan 1.49 Holbæk Havneby.

Læs mere 


Sasserupvej 22, 4300 Holbæk

21. juni 2016

Landzonetilladelse til maskinhal

Læs mere 


Vedtaget: lokalplan 12.04 Koldhal ved Rævebjerg, Mørkøv vedtaget

20. juni 2016

Holbæk Kommune har den 17. juni 2016 vedtaget lokalplan 12.04 Koldhal ved Rævebjerg, Mørkøv.

Læs mere 


Dramstrup 18, 4420 Regstrup.

16. juni 2016

Landzonetilladelse til anlæg af en sø.

Læs mere 


Hanerupvej 15, 4420 Regstrup.

16. juni 2016

Landzonetilladelse til anlæg af en sø.

Læs mere 


Gl. Skovvej 133, 4420 Regstrup.

16. juni 2016

Landzonetilladelse til anlæg af en sø.

Læs mere 


Præstemarken 1, Sdr. Jernløse.

16. juni 2016

Landzonetilladelse til anlæg af en sø.

Læs mere 


Ibs Huse 10, 4440 Mørkøv

16. juni 2016

Landzonetilladelse til udvidelse af antallet af dagskoleelever

Læs mere 


Boholmvej 1, 4420 Regstrup.

13. juni 2016

Landzonetilladelse til anlæg af en sø.

Læs mere 


Holbækvej 132 og Knabstrupvej 10, 4420 Regstrup.

13. juni 2016

Landzonetilladelse til anlæg af en sø.

Læs mere 


Holbækvej 87 og Knabstrupvej 10, 4420 Regstrup

13. juni 2016

Landzonetilladelse til anlæg af en sø.

Læs mere 


Areal i Hanerup Enge tilhørende ejendommen Hovedgaden 10, 4420 Regstrup

13. juni 2016

Landzonetilladelse til anlæg af et vådområde.

Læs mere 


Eriksholmvej 32, 4390 Vipperød

13. juni 2016

Delvist afslag til jordpåfyldning og terrænregulering

Læs mere 


Gl. Skovvej 128, 4420 Regstrup

13. juni 2016

Landzonetilladelse til anlæg af en sø.

Læs mere 


Høbjærggård i Tølløse

10. juni 2016

Tilladelse til midlertidig udledning af vejvand fra udstykning

Læs mere 


Faurbjergvej 1, 4300 Holbæk

9. juni 2016

Landzonetilladelse til frastykning af arael

Læs mere 


Sandby 39, 4300 Holbæk.

7. juni 2016

Landzonetilladelse til at udvide boligarealet

Læs mere 


Kalundborgvej 210, 4300 Holbæk

7. juni 2016

Landzonetilladelse til etablering af vuggestue

Læs mere 


Sasserup Vænge 5, 4300 Holbæk

6. juni 2016

Landzonetilladelse til hytter til midlertidig boligformål

Læs mere 


LP+KPtill_Vedtaget: Lokalplan 10.09 Hjembæk Efterskole i Hjembæk og kommuneplantillæg 27, OSD-redegørelse nr. 3

1. juni 2016

Holbæk Kommune har den 31. maj 2016 vedtaget kommuneplantillæg nr. 27, OSD-redegørelse nr. 3 og lokalplan 10.09 Hjembæk Efterskole, Svinninge Lokalområde

Læs mere 


Sasserupvej 22, 4300 Holbæk

31. maj 2016

Afslag på dispensation til terrænregulering inden for åbeskyttelseslinjen og delvis afslag på landzonetilladelse

Læs mere 


Vedtagelse af Plan- og udviklingsstrategi – Holbæk i fællesskab

18. maj 2016

Holbæk Byråd har den 21. april 2016 vedtaget Plan- og udviklingsstrategi uden ændringer.

Læs mere 


Endelig vedtaget Kommuneplantillæg 7

28. april 2016

Holbæk Byråd har den 16. marts 2016 vedtaget kommuneplantillæg nr. 7 til Kommuneplan 2013 – 25 for Holbæk Kommune - Detailhandelsrammer for Holbæk bymidte.

Læs mere 


Vedtaget: Lokalplan 2.76 for Boliger ved Torpet i Holbæk vedtaget

18. april 2016

Holbæk Kommune har den 3. april 2016 vedtaget, lokalplan 2.76 Boliger ved Torpet i Holbæk

Læs mere 


Jukkerupvej 8, 4340 Tølløse.

5. april 2016

Landzonetilladelse til enfamiliehus og garage

Læs mere 


Lokalplan 11.16 Boligområde i Jyderup Nord vedtaget

7. marts 2016

Holbæk Kommune har den 7. marts 2016 vedtaget Lokalplan 11.16 Boligområde i Jyderup Nord

Læs mere 


Regulativ for erhvervsaffald

16. december 2015

Gældende fra den 14. januar 2016

Læs mere 


Lokalplan nr. 3.45 campingplads, Sofiesminde Allé, Holbæk

11. august 2015

Holbæk Kommune har den 19. august 2015 vedtaget Lokalplan 3.45 campingplads, Sofiesminde Allé, Holbæk

Læs mere 


Lokalplan nr. 12.03 Boligområde Kildevangen, Mørkøv

5. august 2015

Holbæk Byråd/Holbæk Kommune har den xx. xxxx 20xx vedtaget Lokalplan xx.xx [navn], [sted].

Læs mere 


Bårupvej 1, 4360 Kr. Eskilstrup

8. april 2015

Landzonetilladelse til enfamiliehus efter brand

Læs mere 


Borupvej 17D, 4300 Holbæk

22. oktober 2014

Landzonetilladelse og dispensation til at opføre en garage

Læs mere 


Tilladelse samt dispensation til brinksikring af Tuse Å´s brinker, nedstrøms slusen på matr. nr. 1i Allerup By, Tuse og 4h Mårsø By, Hagested.

29. juli 2014

Læs mere 


Lokalplan 2.68 for Gokartbanen ved Omfartsvejen

27. juni 2014

-

Læs mere 


Undløse Vandværk. Fornyet indvindingstilladelse.

13. maj 2014

-

Læs mere 


Ophævelse af skovbyggelinje

3. marts 2014

-

Læs mere 


Kirkevej 4, 4350 Ugerløse. Afgørelse om ikke-VVM-pligt ifm. skovrejsning

29. november 2013

Læs mere 


Fra uge 7 2012 finder du alle annoncer inden for plan og miljøområdet fra Holbæk Kommune på planer.holbaek.dk. Der vil fremover ikke længere blive annonceret i kommunens ugeaviser om lokal- og kommuneplaner, landzoneafgørelser, miljøgodkendelser, husdyrgodkendelser, dispensationer, råstoftilladelser m.m.

Høringer og afgørelser vil også blive vist på www.holbaek.dk > Politik > Aktuelle høringer.

Overgangen til digital annoncering sker på baggrund af en lovændring af plan- og miljølovene, som med virkning fra 2012 giver kommunen mulighed for digital offentliggørelse. 

Tilbage til forsiden

     
 

Få et nyhedsbrev

 

Du har mulighed for at tegne et abonnement på nyhedsbreve fra hjemmesiden. Du kan vælge flere nyhedskategorier.

Tilmeld dig Holbæk Kommunes nyhedsbreve her.

 
     

Holbæk Kommune | Kanalstræde 2 | 4300 Holbæk | telefon: 72 36 36 36 | e-mail: post@holb.dk